პუბლიკაციები
ქეა კავკასიამ საქართველოში მყოფი უკრაინის მოქალაქეების საჭიროებათა გამოკვლევა ჩაატარა
პოლიტიკის დოკუმენტი - გამოწვევები და პერსპექტივები მცირე და საშუალო ბიზნესებისთვისბიზნესებისთვის, განსაკუთრებით კი ქალთა ბიზნესებისთვისბიზნესებისთვის, COVID-19-ისა და პოსტ COVID-19-ის პერიოდში
ახალი კორონავირუსით გამოწვეული ინფექციის კლინიკური მართვა
გალერეა