ადგილობრივი მონაწილე მხარეები ერთიანდებიან ინკლუზიური ეკონომიკური განვითარებისა და მმართველობისთვის სამხრეთ კავკასიაში (JOIN)
29/05/2018 0 ნახვა

 

 

 

 

 

დონორი: ავსტრიის განვითარების სააგენტო

ბიუჯეტი: 1 135 200 ევრო
 
დაწყების და დასრულების თარიღი: ნოემბერი 2011-ოქტომბერი 2014

გეოგრაფიული არეალი: საქართველოსა და სომხეთის სასაზღვრო რეგიონებიადგილობრივი მონაწილე მხარეები ერთიანდებიან ინკლუზიური ეკონომიკური განვითარებისა და მმართველობისთვის სამხრეთ კავკასიაში (JOIN)