საქართველოში მცხოვრები შშმ ქალებისთვის დასაქმების შესაძლებლობების გაზრდა
07/09/2016 73 ნახვა

საქართველოში მცხოვრები  შშმ ქალებისთვის დასაქმების
შესაძლებლობების გაზრდა

საგრანტო კონკურსის III ეტაპი – საუკეთესო ბიზნეს გეგმების შერჩევა-გამოვლენა

ჩეხეთის განვითარების სააგენტოს მიერ  დაფინანსებული  პროექტის “საქართველოში მცხოვრები  შშმ ქალების დასაქმების შესაძლებლობების გაზრდა“ ფარგლებში გამოცხადდა  საგრანტო კონკურსის მესამე ეტაპი აპლიკანტებისთვის, რომელთა იდეებიც შერჩეულ იქნა შემდგომ ეტაპზე გადასასვლელად. 
ამა წლის  19-21 და 26-28 აგვისტოს  შერჩეული იდეის ავტორებს მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებს ჩაუტარდათ სამ დღიანი ტრეინინგი ბიზნეს გეგმის შემუშავებაში(ბიზნეს-პროექტის დაწერა, საწარმოო გეგმის შედგენა, ფინანსური და მარკეტინგული დაგეგმარება და სხვა) პროექტის სამიზნე ტერიტორიაზე. ამასთანავე, ამა წლის 8 სექტემბერს  ტრეინინგში მონაწილე თითოეული აპლიკანტს გაეწევათ კონსულტაცია თუ რამდენად  სწორად არის შედგენილი  მათი ბინზეს -გეგმა.
ბიზნეს გეგმის განაცხადების შემოტანის ბოლო ვადაა  2016 წლის 16 სექტემბრი , 18 საათი.

იხილეთ ბიზნეს გეგმის განაცხადის ფორმა.