შესაძლებლობების შექმნა
16/01/2018 0 ნახვა

 

 

 

 

 

 

 

 

საინტერესო იდეებით გამორჩეული ადამიანებისთვის შესაძლებლობების შექმნა ერთ -ერთი ძირითადი წინაპირობაა თემში ცვლილებების მოხდენისთვის. საქართველოსა და სამხრეთ კავკასიაში მუშაობის შედეგად, ქეა საერთაშორისოკავკასიაში (CIC) მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ წარმატებული და მდგრადი განვითარების მოდელი დამოკიდებულია ადგილობრივი სოციალურ მეწარმეობის წახალისებაზე,რომელიც ეკონომიკური, სოციალური თუ პოლიტიკურიიდეების გენერატორია და მიმართულია იმ სოციალურუთანასწორობის წინააღმდეგ, რაც ადამიანთა გარიყვის,მარგინალიზაციისა და ტანჯვის მიზეზია.

 

ქვემოთ მოცემულ ბროშურაში გაერთიანებული ისტორიები მოპოვებულია ქეას პროექტის- „საქართველოში მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ქალებისათვის დასაქმების შესაძლებლობების გაზრდა",ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება ჩეხეთის განვითარების სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერით. სოციალური საწარმოების პროგრამა განსაკუთრებითწარმატებული აღმოჩნდა იმ თვალსაზრისით, რომ მან ხელი შეუწყო განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე ქალებს, გამხდარიყვნენ თემის აქტიური წევრები და მაგალითი მიეცათ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე სხვა ქალებისათვის.

 

იხილეთ ბროშურა